Thumb 520155341d0cb445eff578cb44dbdb68ae52fff6

Gerdie van Everdingen Stikkelman

Ik collecteer omdat

Onze stichting het heel moeilijk heeft in deze tijd en ik de ruiters en menners een fijne dag wil bezorgen als deze Coronacrisis voorbij is. Stichting Paardrijden Gehandicapten Oost Achterhoek heeft uw steun nodig! Dank u wel..

0 donateurs
€ 0 ingezameld