Thumb 1c00d6401269d94e4d5a888452d99e33f049de20

Gehandicaptensportclub Groningen voor Groningen, Gehandicaptensport Groningen

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
22 donateurs
€ 186 ingezameld
Stuur een Tikkie