Thumb f34518266f9fc722ac0ba757e16c54cee9ab414d
D4b8169aa7f1cec4a51096a8dc8d43103cdfd061

Freerk Haisma

Ik collecteer omdat:

Voor het G-voetbal bij Broekster-Wâlden. Deze enthousiaste jongens en meiden verdienen goede faciliteiten om ook met plezier te kunnen voetballen. Het G-voetbal leeft en is nog altijd groeiende bij ons. Zo zijn we onlangs over gegaan naar een derde team (seniorenteam). G-voetbal niet alleen meer voor de jeugd maar ook voor degene die al wat ouder zijn. Iedereen hoort te kunnen voetballen bij Broekster-Wâlden.

Tikkie
11

donaties

€ 87

ingezameld