Thumb 39c58340ef61561aa2295713403fa69f951f1a5f
D4b8169aa7f1cec4a51096a8dc8d43103cdfd061

Frank Pompen

Ik collecteer omdat:

Ik van mening ben dat iedereen recht heeft om te mogen en kunnen sporten. Sporten is goed voor lichaam en geest. Juist voor mensen die gehandicapt zijn is het niet altijd even eenvoudig om te kunnen sporten en daarom draag ik graag mijn steentje bij om dit mogelijk te kunnen maken.

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld