Thumb 1b02ad2fbbb354dd3a1ec5f5e0e5bd0c725f6798

Dalto/Klaverblad Verzekeringen voor Driebergen, Dalto/Klaverblad Verzekeringen

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
12 donateurs
€ 104 ingezameld
Stuur een Tikkie