Thumb 727b0ff0c7e2a81e4aceb15800d35987824af89b

Claudia Huizer voor Fonds Gehandicaptensport

Ik collecteer omdat ik collectëer omdat beweging voor idreen belangrijk is . Niet voor idreen van zelf spreken is met een handicap. help je me! Stort dan een bedrag in mijn bus want aan huis komen ze niet dit jaar .bij voorbaat dank.
5 donateurs
€ 22 ingezameld
Stuur een Tikkie