Thumb ab1f04e49b17f04d755e47becda80bfa31b2981a
D4b8169aa7f1cec4a51096a8dc8d43103cdfd061

Circus Amersfoort

Ik collecteer omdat:

wij ontzettend blij zijn met onze mogelijkheid om kinderen met een verstandelijk beperking circus les aan te kunnen bieden binnen Club Drempelloos. Omdat de kinderen in deze groep intensieve begeleiding nodig hebben brengt dit hogere kosten met zich mee. Om dit te kunnen blijven financieren hebben wij ons aangesloten bij deze collecte. Daarnaast willen wij andere kinderen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid binnen om te kunnen sporten. Zo steun je niet alleen onze toppertjes, maar ook andere kinderen met een sportwens!

Tikkie
3

donaties

€ 20

ingezameld