Thumb 93a766703dbcf4fd3600f8f0ac7038a90b3e2c42

C.K.V. SDO/Fiable Kamerik voor Kamerik, C.K.V. SDO/Fiable Kamerik

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
14 donateurs
€ 130 ingezameld
Stuur een Tikkie