Thumb 4637f235fadecd6ce5a6b0ed9bd9c5f2829f2de2

basketbalvereniging Eem '78 voor Eemnes, Basketbalvereniging Eem'78

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
2 donateurs
€ 10 ingezameld
Stuur een Tikkie