Thumb 413e39c87ba8f6288a12ae56f0c9708efd7a194f

Atletico '73 voor Gendringen, Atletico '73

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
25 donateurs
€ 154 ingezameld
Stuur een Tikkie