Thumb 9283e2dbaeea5ea5cb47a47f84f6dfbfdaa6ad9d

Aqua Novio '94 Waterbasketbal voor waterbasketbal

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap. Met uw donatie kunnen wij nog meer mogelijk maken voor onze waterbasketballers, waarvoor dank.
32 donateurs
€ 312 ingezameld
Stuur een Tikkie