Thumb e1d04e04b117878acc88ad52781e5f31d014bb13

vvVorden Vorden voor Vorden, vv Vorden

Ik collecteer omdat Ik was van plan deze week met een collectebus voor Fonds Gehandicaptensport langs alle deuren te gaan, maar dat kan nu niet. Maar we laten de sporters met een handicap niet in de steek. Dus doen we ’t ff zo: Tik ’n Euro. Met maar één euro help je al enorm mee. Tik ‘m hieronder aan en tik ‘m door naar je vrienden.
0 donateurs
€ 0 ingezameld
Stuur een Tikkie